относно[about]

място[place]

време[time]

[participants]

[home]

дебат

"Изкуството и политическата коректност"

време
22.11.2002 от 17.30 часа

място
ул "Екзарх Йосиф" 86

участници
Ирина Генова
яра бубнова
Венцислав Занков

модератор Ивайло Дичев

Съвременното изкуство и конюнктурата на политическата коректност

 

 

Съвременното изкуство днес се намира в двойна преса: от една страна то е притиснато от конюнктурата на пазара, от друга – от привнесените и подплатени с финансиране  дискурси на западните донори, мощни некомерсиални галерии и налагащи модата в изкуството биеналета, триеналета и т.под. форуми.

Езикът на политическата коректност и практиките на позитивна дискриминация до такава степен са обсебили нашата реалност, че заплашват да навлезат в онова интимно място на твореца, където се ражда неговата творба.

-        Доколко опасен е новорегистрираният натиск на политическата коректност и позитивната дискриминация?

-        Възможен ли е “трети път” в съвременното изкуство – между комерсиалното и пазара на некомерсиалното изкуство”?

-        Какво изгубваме, когато се нагаждаме към присажданите ни отвън дискурси?

По тези и свързани с тях въпроси ще се опитаме да ръзсъждаваме в един дебат, организиран по повод и в рамките на изложбата “Бял, мъж, хетеросексуален” (куратори Венцислав Занков и Весела Ножарова).

 

Основните тези ще бъдат застъпени от:

Венцислав Занков: “Конюнктурата на политическата коректност в съвременното изкуство е проблем”

Яра Бубнова: “Има натиск на привнесени дискурси, но е въпрос на личен избор и възможности да му се устоява”

Ирина Генова: “Рекламата като мощен канал за привнасяне на дискурси: “образът на голото женско тяло”

Явор Гърдев: “……….”

 

Модератор: Ивайло Дичев

 

Място: …….

Дата 22. Ноември (петък) от 17.30 часа

Вход: свободен