[international]

medienturm Graz Austria

Srbija
municipal
gallery of Nish

Sofia
място[place]
време[time]

[participants]
разходка[tour

[home]

сградата на Фондация "Ирида"
ул. "Екзарх Йосиф" №86 /срещу редакцията на в-к "Труд"

}