[international]

medienturm Graz Austria

Srbija
municipal
gallery of Nish

Sofia
място[place]
време[time]

[participants]
разходка[tour

[home]

21-24 ноември 2002

програма

21.11.2002

18.00 часа откриване

22.11.2002

17.00часа презентации

20.00часа парти

23.11.2002

14.00 часа дискусия "Политическата коректност в изкуството"

участници
Ирина Генова
Ангел Ангелов
Борис Костадинов
Весела Ножарова

модератор Венцислав Занков

24.11.2002

18.00 часа закриване