[international]

medienturm Graz Austria

Srbija
municipal
gallery of Nish

Sofia
място[place]
време[time]

[participants]
разходка[tour

[home]

как изглежда самата изложба

видеоразходка, карта/план на експозицията,

всичко това тепърва