политически
коректни

въведение
[introduction]
цели
[goals]
етапи
[stages]
куратори
[curators]

Цел на поекта

 

Без да засенчва проблемите на малцинствата, да очертае чрез средствата на съвременното изкуство и защити периметрите на една естесвена и обикновена човешка дейност и битие, като я опази от квалификации и определения като мачизъм, сексизъм и прочее и я съхрани и осмисли като необходимо и жизнено важно човешко поведение. В борбата за равноправие и равнопоставеност и човешко достойнство, проекта иска да защити равенството и правата на тези които не са различни. Проекта има за цел да защити баланса в двойката Същото/Другото. За Другоста се е изписало , разсъждавало и направило много, като винаги отправната система се е явявало Същото. Проекта иска опирайки се на Другостта да преосмисли и редефинира като философска и артистична практика Същото