политически
коректни

въведение
[introduction]
цели
[goals]
етапи
[stages]
куратори
[curators]

White male & Straight project.

 

Предварителни бележки

/Венцислав Занков/

 

Обикновените хора/артисти които не влизат в приоритетните категории и интереси касаещи малцинствени проблеми, расови, религиозни и сексуани различия, не са в полезрението нито на конфликта между половете, нито са със хомосексуална ориентация имат също правото да заявяват гласно и да защитават своята позиция на обикновени , средностатистически човешки същества които се занимават с изкуство и култура без да бъдат обвинявани и причислявани към сексистки , мачистки, секстантски, сектантски и други произтичащи от гореспоменатите заявени различия понятия и терминология.

Това е проект който защитава правото на изказ, действие и поведение  на обикновения  човек , който по стечение на обстоятелствата е бял/индоевропейска раса/, хетеросексуален, моногамен, арелигиозен, аполитичен, а-глобален, по-скоро локален, живеещ в страната, където се е родил израстнал и възпитал – т.е не е нито е нито имигрант,  със своите страсти и вълнения като такъв. Днес е много по-лесно да си друг, различен, отколкото да си еднакъв, По-лесно се привлича вниманието на обществото по-успешни са публичните и артистични изяви, по-атрактивни са за медиите и предкрепящите изкуството организации. Да откриеш необикновеното във “винаги същото” – това е истинското предизвикателство! Екзотиката и другостта я оставяме за културния туризъм и за местните културтрегери.

 

Весела Ножарова

 

White male & Straight project е проект отправящ поглед към една по-рядко показвана и дискутирана страна на съвременното изкуство. Тази чест от авторите и техните произведения, които отправят в работите си поглед към себе си, към човешкото преодоляване на ежедневните препятствия, към личността и нейния микро /макро/ космос. Фокуса на проекта е отправен към онзи средностатистически човек / артист, който не държи на всяка цена да изпъкне, да шокира, да бъде агресивна в своето различие, който не е част от малцинство /етническо, социално, сексуално и т. н./, художникът който не борави с гео-политически контексти и не създава работите си според настроенията на художествената модата, което не го прави по-малко интересен и значим като създател и обект на изкуството. Проекта отправя въпроси за ценността на на пръв поглед обикновеното, баналното, прозаичното, това от което на практика е изграден живота ни.

Авторите, които ще бъдат привлечени в White male & Straight project живеят като всеки друг българин, опитват се да работят в областта на съвременното визуално изкуство, и се надяват работите им да бъдат разбрани, без да влизат рамките на вече дефинирани арт-течения или теоретически мотивирани групи художници.