политически
коректни

въведение
[introduction]
цели
[goals]
етапи
[stages]
куратори
[curators]

Реализация:

Етапи:

1.      Провокиране и организиране на еднодневен семинар - дискусия върху темата, включваща художници, теоретици, социолози, психолози и философи. 

2.      На базата на проведените разговори се прави селекция на автори, които биха създали специално за проекта своя работа или биха участвали с вече готова такава.

3.      Изясняване и координиране на индивидуалните проекти на селектираните артисти.

4.      Представяне на проектите в единна експозиция под мотото WHITE FE/MALE & STRAIGHT PROJECT

5.      Отпечатване на каталог на изложбата и текстовете включени в дискусията предшестваща проекта.

6.        Представяне на експозицията в други градове на страната  - Пловдив “Баня старинна” Бургас – Синагогата.

7.      Представяне на изложбата в съседни балкански страни – Македония – Скопие център за съвременни изкуства,  Сърбия -  Белград и др.